17 lat temu w dniu 02-02-2006, po krótkiej chorobie zmarł w szpitalu Queen Elizabeth w Hong Kong’u mistrz Wing Chun (Ving Tsun) Lok Yiu Fun 駱耀 (Luò Yào), drugi oficjalny uczeń Wielkiego Mistrza Yip Man’a. Miał wówczas 84 lata. Nosił przydomek „Król Chum Kiu”. W swojej 50-letniej karierze trenerskiej wyszkolił ponad tysiąc uczniów. Yip Man powiedział kiedyś: „Rozumienie Chi Sau przez Lok Yiu jest większe niż moje”. Dzieło Wing Chun kontynuują obecnie jego synowie, bliźniacy Lok Kwen Kwong 駱勁剛 i Lok Kwen Sang 駱勁生 ...
Czerwony kwiat lotosu symbolizuje serce. To orędownik pasji, miłości, silnych emocji i współczucia, które ochrania uznając je za wewnętrzne stany człowieka. Wyjątkowa roślina, oddziałująca na sferę duchową, którą przyjęto za symbol sakrum o wielu ukrytych znaczeniach. Jest tyleż tajemnicza, co i piękna. Czerwone kwiaty lotosu przekazuje się zazwyczaj tym z ludzi nas otaczających, do których nabyliśmy większego zaufania i stali się nam bardziej bliscy. Ofiarowywane są jako nośnik dobrej energii o sporym ładunku, który ma pobudzić zainteresowanie i skupienie odbiorcy na tym co w życiu ważne. Wśród krajów kontynentu azjatyckiego, lotos stał się narodowym kwiatem Wietnamu. Foto: Xuan Duong

W niektórych stylach tradycyjnego kungfu, np. taiji, baihe i innych, występują ćwiczenia oraz formy z kulą. Służą do treningu siłowego i zręcznościowego, nakierowanego na uświadomienie struktury ciała w ruchu. Kule wykonane są zazwyczaj z drewna, ale spotykane są też z kamienia i stopów żelaza. Praktykujący dobierają ich wielkość i ciężar adekwatnie do warunków fizycznych i celów wykonywanego ćwiczenia. Ważne, aby nie dochodziło do obciążania serca poprzez użycie nadmiernego ciężaru i blokowanie przepływu energii qi. Najczęściej średnica kul oscyluje w granicach 30 cm. Należy zwrócić uwagę, że przy kulach drewnianych, różne gatunki surowca posiadają różny ciężar własny. Można więc i w tym przypadku korzystać z kul cięższych i lżejszych. Foto: 7-Josch13

Zgodnie z art. 2 ustawy o sporcie z dnia 25-06-10, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. Foto: Gustavo Rezende

W dniu 8 grudnia 2022 roku, Polski Kongres Yongchun Kungfu w Gdańsku zapoczątkował badania nad genezą Opery Kantońskiej Yueju (粤劇), jako ustalonej Alma Mater południowochińskiego boksu Wing Chun (Ving Tsun) kungfu. Zakres wglądu będzie obejmować historię okresu dynastycznego, ocenę stanu faktycznego pod rządami Republiki Chińskiej, oraz lat biegnących od momentu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku do czasów nam współczesnych. Prace uwzględnią metodykę szkolenia artystów, przegląd sprzętu treningowego, akcesoriów scenicznych i treści repertuaru. Poczynione ustalenia znajdą odzwierciedlenie w naszych publikacjach. Foto: Yolanda X

O występowaniu modliszek na Pomorzu nie pisze się wcale. Tą na zdjęciu, zjadającą biedronkę spotkaliśmy 25 sierpnia 2022 roku na Kociewiu. O modliszkach wiemy, że wyraz „mantis”, który je określa oznacza "przepowiadającego przyszłość". Niegdyś wierzono, że modliszki przyszły na świat, aby uczyć ludzi prawidłowej postawy modlitewnej. Do dziś w islamie wierzy się, że owad ten przyjmując charakterystyczną pozę, zawsze kieruje się w stronę Mekki. Z kolei w Chinach, modliszki postrzegane jako stworzenia cierpliwe stały się symbolem skupienia i medytacji. Tam też powstały liczne szkoły boksu modliszki Tang Lang pod różnymi nazwami. W Polsce boks modliszki uprawiany jest między innymi w Warszawie, Ostrołęce, Wrocławiu, Busku Zdroju i Kielcach.