Próbę odtworzenia wizerunku legendarnego nauczyciela Zhi Shan Ch'an Shi „至善 禪師” (inne pisownie: Chi Shim, Chi Sim, Chi Sin, Jee Shin) podjęli z serca, obecny opat świątyni Fei Loi „飛來寺” Yan Kuo, oraz mistrzowie Weng Chun - Tang Chun Pak i Tam Kit Hung. Projekt i wizerunek w obecnej postaci zostały zatwierdzone przez opata Yan Kuo i na jego podstawie zbudowano symboliczną statuę Zhi Shan'a, która została przekazana świątyni Fei Loi, będącej niegdyś schronieniem dla bojowników niepodległościowych. Niektóre opinie sytuują Południowy Shaolin właśnie w świątyni Fei Loi, a jednym z jego opatów miał być Zhi Shan. Badanie historii trwa nadal ...

W dniu 29 maja 2021 roku w Tian House w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie wynikające z kalendarza prac nad utworzeniem ponadstylowej, międzynarodowej organizacji tradycyjnych, Azjatyckich Sztuk Walki z siedzibą w Polsce. Prowadzący dr Janusz Szymankiewicz ze stowarzyszenia Ving Tsun Athletic Association omówił formułę prawną podmiotu oraz aktualną sytuację sztuk walki w kraju i na świecie. Za najważniejsze uznano, aby zainteresowani mieli możliwość kontaktu z najlepszymi wersjami chińskich, japońskich i innych sztuk walki o trwałej, udokumentowanej linii przekazu, które funkcjonują na Dalekim Wschodzie. Spotkania w tym kierunku będą kontynuowane, a ich formuła będzie rozszerzana o kolejnych uczestników.

W 2021 roku ukazał się drugi zbiór artykułów o nazwie KUNG-FU Life. Stanowi doskonałe narzędzie wymiany informacji i poglądów na tematy dotyczące problematyki chińskich sztuk walki. To długo oczekiwana lekka platforma edukacyjna, która obok nowych artykułów powraca do tych, które ukazały się w latach minionych. Uwzględnia ich aktualną treść, a jako projekt non-profit pozwala pasjonatom tradycyjnego wushu śledzić dalsze losy i osiągnięcia ulubionych autorów. W najnowszym opracowaniu polecamy artykuł Galiny Pivovarovej pt. "Wing Chun okiem rosyjskich dziewcząt". Na zdjęciu uczestniczka wypowiedzi na temat metody rodziny Yao z Foshan,Tatiana Ivahova z St. Petersburga.

Nowo utworzony profil Snake Style Wing Chin – Poland, mieszczący się na platformie społecznościowej Facebook ma już 70 członków pochodzących zarówno z Polski jak i innych krajów w tym USA, Australii, Rosji, Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii, Dominikany, oraz innych. Profil w całości dedykowany jest metodzie wężowego stylu Wing Chun kungfu. Reprezentuje program nauczania tradycyjnego wushu rodziny Yao z Foshan. Jest to szkoła walki pielęgnująca stare tradycje przełomu XIX i XX wieku. Na profilu zamieszczane są materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki oraz komunikaty o planowanym rozwoju Yiu Choi Yiu Kai Wing Chun na terenie Polski. Administrator zaprasza do udziału w tym projekcie.

Trzydzieści jeden dni maja to okres intensywnych pielgrzymek i odwiedzin świątyń, klasztorów oraz innych miejsc kultu buddyjskiego. To podróże do miejsc uważanych za święte, w których odwiedzający spodziewa się bliższego spotkania z głęboką tradycją, nauką i kulturą. Fenomen pielgrzymowania prowadzi do wzmocnienia indywidualnych więzi człowieka z duchem, który czyni go lepszym i stanowi opokę. Jest też oddechem przerywającym codzienną rutynę i monotonię. Daje pielgrzymowi dozę odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą w troskach, które dla wielu stanowią dokuczliwy ciężar.