Qing Ming Jie (清明節) to „Święto Przodków” inaczej „Święto Czyste i Jasne”. W buddyzmie wiąże się z uwalnianiem zmarłych z nieszczęśliwych stanów egzystencji. Nad grobami przodków zbiera się rodzina, ofiarowuje owoce, kwiaty, pali kadzidła, odprawia modlitwy i mantry. Każdy z bliskich oddaje trzy pokłony głową do ziemi. Związane z tym pojęcie San Tu (三途) nawiązuje do „drugiego brzegu” rzeki, rozdzielającej świat żywych i umarłych. Wierzy się, że w tym czasie Budda pojawia się na Ziemi, aby osobiście poprowadzić dusze do nirwany. Świątynie Zen w Polsce będą obchodzić święto przodków w dniach 15-21 marca 2020r. W Chinach Qing Ming Jie będzie obchodzone 4-6 kwietnia 2020r., czyli 15 dni po wiosennej równonocy.

Na dzień 12 marca 2020 roku przypadło w Chinach mało znane święto nazywane „Świętem Altany”. Mówiąc dokładniej chodzi tu o ogólnokrajowy dzień sadzenia drzew i drzewek oraz różnorakiej roślinności. Termin ten dotyczy zachowań proekologicznych mających znaczenie dla ochrony środowiska i podejmowania konkretnych działań na rzecz dobrobytu i przyszłości całej planety. W Europie z kolei w marcu realizowany jest doroczny program ochrony środowiska pod nazwą „Sprzątanie Świata”. W Polsce akcja ta została zainicjowała w 1994 roku, jako wspólne działanie na rzecz poszanowania środowiska naturalnego.

Lung Toi Tau (龍抬頭) oznacza po kantońsku Festiwal Niebieskiego Smoka. To chińskie święto, które przypada na drugi dzień drugiego miesiąca kalendarza księżycowego. W roku 2020 obchodzone pod datą 24 lutego. Chińczycy oddają tego dnia hołd „Królowi Smoków” i czczą Tu Di Gong (土地公) Pana Ziemi. Podczas święta zajadane są wiosenne naleśniki (春饼) i makaron z brodą smoka (龍鬚麵). Rozpoczynają się targi świątynne w Taihao (太昊) będące świętem bóstw przodków Fuxi (伏羲) i Nuwa (女媧), którym przypisuje się stworzenie ludzkości. Nazwa festiwalu nawiązuje do „smoka podnoszącego głowę”, który poznawczo spogląda w górę aby za chwilę wzbić się w niebo i wywołać ulewny deszcz mający przynieść wzrost i dobre plony na cały rok.

Dwadzieścia lat temu, w dniu 8 lutego 2000 roku w siedzibie głównej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku - po chińsku Liánhéguó (联合国), oraz innych biurach ONZ na 54 sesji plenarnej proklamowano Dzień Vesak jako święto międzynarodowe. Obchody te wiążą ze sobą dzień narodzin, oświecenia i śmierci Buddy Shakyamuniego jako wyraz pamięci świata o życiu, walce i szczególnych osiągnięciach tej wybitnej postaci dla rodzaju ludzkiego. Według tradycji i zgodnie z azjatyckim kalendarzem lunarnym dzień ósmego lutego nazwany jest Vaiśākha Purnima. Rezolucja ONZ: A/RES/54/115

Święto Latarni Yuánxiāojié (元宵節) jest jednym z najstarszych. W 2020 roku przypadło na dzień 8 lutego. W tym czasie ulice zostały przyozdobione lampionami. Odbywały się widowiska, parady tańców lwa i smoka oraz zabawy. Tradycyjnym daniem były ryżowe kulki ze słodkim nadzieniem. Na temat Yuánxiāojié zachowało się wiele legend. Jedna z nich głosi, że Nefrytowy Cesarz zesłał na Ziemię białego żurawia. Nieszczęśliwie ten został zabity przez wieśniaków, więc rozgniewany cesarz zamierzał spalić ich wioskę. Gdy chłopi się dowiedzieli, zaczęli odpalać petardy i zapalać lampiony. Tym zmylili cesarza. Sądząc, że wieś została spalona, cesarz zaniechał pogromu. Co roku w tym samym dniu Chińczycy wywieszają lampiony i odpalają petardy.