Dyplom Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie
Statuetka IV Krajowych Mistrzostw Yongchunquan, Gdańsk 2010r.
Statuetka za I miejsce drużynowe Krajowych Mistrzostw Wing Chun Kung Fu, Gdańsk 2007r.