Mudry używane w buddyzmie Ch'an, to pewne symboliczne gesty, które w postaci różnych układów dłoni i palców zwanych "Shou Yin" (手印) przekazują swoim obserwatorom ustalone komunikaty i informacje. Sama nazwa wywodzi się z występującego w Indiach sanskrytu, gdzie oznacza pieczęć lub zamiennie jakiś ustalony znak (मुद्रा). Dla osób zaznajomionych z tą tematyką, jak i czynnych praktyków Ch'an, mudry są nie tylko zewnętrznymi narzędziami pedagogicznymi oddziałującymi na proces ich społecznego i kulturowego wychowania, ale przede wszystkim na pojmowanie i postrzeganie zjawisk, które sobą wyrażają i manifestują. Mudry są czynnikami prowadzącymi do wewnętrznego, głębokiego przeżycia oraz duchowego doświadczenia. Foto: 元某人 


Chińskie monety keszowe z pochodzącym od III w. p.n.e. kwadratowym otworem po środku, poza ich przeznaczeniem fiskalnym przeniknęły do niektórych kręgów środowiska Wing Chun jako broń ukryta. Techniki miotania nimi z tzw. ruchomego nadgarstka noszą nazwę Jin Qian Biao (金钱镖). Jako rzutki były skuteczne w ataku i obronie, ponieważ korzystały z silnego zamaskowania swej funkcji. Znanymi praktykami tej metody byli mistrzowie Wing Chun pochodzący z Foshan Cheung Bo i Yuen Kai Shan. Trenowali oni loty płaskie do celów dalszych i loty kątowe dla celów położonych bliżej. Skrytość tej broni wynika choćby z faktu, że nikt nie podejrzewa posiadającego monety, że użyje ich do zaatakowania. Techniki Jin Qian Biao zachowały się do dzisiaj. Foto: Steinchen

 


Faai Jee (筷子) po kantońsku, a po mandaryńsku Kuai Zi, to pałeczki do jedzenia ryżu i potraw kuchni azjatyckiej. Stanowią najprostszy rodzaj sztućców używanych przez ponad 2 miliardy ludzi. Zwężają się do tępego końca i w przypadku osób dorosłych mają długość 26 cm. Najtańsze wykonane są z bambusa i różnych gatunków drewna. Jedną pałeczkę przytrzymuje się pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym i opiera na palcu serdecznym, aby była nieruchoma. Drugą układa się równolegle nad pierwszą w takim położeniu, aby palec wskazujący pełnił rolę prowadzącą i wykonywał ruchy chwytne. Pałeczek używano już za dynastii Shang (1766 p.n.e. - 1122 p.n.e.). W praktyce Wing Chun sifu Yuen Kai Shan'a służyły za broń miotaną w zakresie sztuki Fei Biao. Foto: Hai Nguyen Tien


Palenie tytoniu to wprowadzanie do płuc substancji kardio-toksycznych, które powodują krótkotrwałą euforię, poczucie odprężenia, ale w zamian silnie uzależniają. Ich odstawienie skutkuje rozdrażnieniem i spadkiem dobrego samopoczucia, któremu mogą towarzyszyć bóle głowy i skoki ciśnienia. Warto jednak zauważyć, że w ciągu kilku dni poprawia się krążenie i wydolność fizyczna. Po roku zmniejsza się ryzyko zawału o połowę w porównaniu z osobami kontynuującymi palenie. Jeżeli abstynencja utrzyma się przez kolejne 15 lat, to prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca będzie takie samo jak u osób niepalących papierosów. Z tego względu Polski Kongres Yongchun Kungfu zachęca do walki z nałogiem poprzez zdrowy tryb życia, rekreację ruchową i sport. Foto: Realworkhard


Lew chiński niejedno ma oblicze, stąd też jego klasyfikacja może przebiegać według różnych norm. Dzieląc lwy na północne i południowe, dwie główne odmiany operujące w szkołach Wing Chun Kuen (詠春拳) stanowią styl południowy zwany Nan Shi (南狮). Jego korzenie pochodzą od nazw miejscowości Fut San, po mandaryńsku Foshan (佛山) czyli „Góra Buddy” i Hok San, po mandaryńsku Heshan (鶴山), co oznacza „Górę Żurawia”. Ubarwienie futra i głowy lwa niesie ze sobą pewną symbolikę, na przykład kolor czerwony symbolizuje odwagę będącą jedną z cech silnego charakteru i pewności siebie. Lew bierze udział w widowiskach ulicznych, którym towarzyszy gra na bębnie i innych instrumentach oraz wybuchy petard i sztucznych ogni. Foto: Ringo Studio