Faai Jee (筷子) po kantońsku, a po mandaryńsku Kuai Zi, to pałeczki do jedzenia ryżu i potraw kuchni azjatyckiej. Stanowią najprostszy rodzaj sztućców używanych przez ponad 2 miliardy ludzi. Zwężają się do tępego końca i w przypadku osób dorosłych mają długość 26 cm. Najtańsze wykonane są z bambusa i różnych gatunków drewna. Jedną pałeczkę przytrzymuje się pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym i opiera na palcu serdecznym. Pozostaje nieruchoma. Drugą układa się równolegle nad pierwszą w takim położeniu, aby palec wskazujący pełnił rolę prowadzącą i wykonywał ruchy chwytne. Pałeczek używano już za dynastii Shang (1766 p.n.e. - 1122 p.n.e.). W praktyce Wing Chun sifu Yuen Kai Shan'a służyły za broń miotaną w zakresie sztuki Fei Biao. Foto: Hai Nguyen Tien


Palenie tytoniu to wprowadzanie do płuc substancji kardio-toksycznych, które powodują krtkotrwałą euforię i poczucie odprężenia, ale w zamian silnie uzależniają. Ich odstawienie skutkuje rozdrażnieniem i spadkiem dobrego samopoczucia, któremu mogą towarzyszyć bóle głowy i skoki ciśnienia. Warto jednak zauważyć, że w ciągu kilku dni poprawia się krążenie i wydolność fizyczna. Po roku zmniejsza się ryzyko zawału o połowę w porównaniu z osobami kontynuującymi palenie. Jeżeli abstynencja utrzyma się przez kolejne 15 lat, to prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca będzie takie samo jak u osób niepalących papierosów. Z tego względu Polski Kongres Yongchun Kungfu zachęca do walki z nałogiem poprzez zdrowy tryb życia, rekreację ruchową i sport. Foto: Realworkhard


Lew chiński niejedno ma oblicze, stąd też jego klasyfikacja może przebiegać według różnych norm. Dzieląc lwy na północne i południowe, dwie główne odmiany operujące w szkołach Wing Chun Kuen (詠春拳) stanowią styl południowy zwany Nan Shi (南狮). Jego korzenie pochodzą od nazw miejscowości Fut San, po mandaryńsku Foshan (佛山) czyli „Góra Buddy” i Hok San, po mandaryńsku Heshan (鶴山), co oznacza „Górę Żurawia”. Ubarwienie futra i głowy lwa niesie ze sobą pewną symbolikę, na przykład kolor czerwony symbolizuje odwagę będącą jedną z cech silnego charakteru i pewności siebie. Lew bierze udział w widowiskach ulicznych, którym towarzyszy gra na bębnie i innych instrumentach oraz wybuchy petard i sztucznych ogni. Foto: Ringo Studio


Niemal 60 lat temu, w dniu 22 października 1964 roku Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu działającej przy UNESCO przyjęło za definicję sportu działalność mającą na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestację, działalność uprawianą systematycznie według reguł, w których występuje pierwiastek współzawodnictwa i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników. W 1992 roku w Europejskiej Karcie Sportu uznano, że sport oznacza wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Foto: Klimkin


Wiosną 1919 roku podczas zakładania Stowarzyszenia Atletycznego Guangdong Jing Wu opublikowano dane, że mistrz, męczennik Wing Chun (工詠春派拳術) - sifu Wen Sheng Cai (温生才) pochodził z hrabstwa Mei (梅縣), położonego we wschodniej części prowincji Guangdong. Jego syn Wei Qin  (偉琴君) również mistrz Wing Chun był instruktorem walki wręcz i samoobrony w Guangzhou. Dawniejsza nazwa tej miejscowości Wuyangcheng (五羊城) pochodzi od legendy pięciu kozłów. Szczątki Wen Sheng Cai'a i trzech innych męczenników zostały złożone na przedmieściach Guangzhou. Przed ich grobami wyryto dwuwiersz: „Przelali swoją krew, abyśmy byli silni na zawsze, dzięki czemu szafran pachnie po dziś dzień”. Foto: Immense; Han Song Liang (汉松梁)